martes, 19 de noviembre de 2019

APLICACIÓN DE XESTIÓN DE CONTAS DE USUARIO

A aplicación de xestión de contas de usuario (contausuario) permítelle ao usuario realizar as xestións máis habituais relacionadas coa súa conta de usuario corporativa:
    • Solicitar un novo PIN
    • Activar ou desbloquear a conta
    • Modificar o contrasinal