lunes, 18 de noviembre de 2019

DOCUMENTACIÓN PARA A FORMACIÓN AVANZADA EDIXGAL

O deseño e os contidos deste curso parten da base do coñecemento por parte do usuario da documentación do curso de formación inicial EDIXGAL, polo que antes de iniciar este curso avanzado é recomendable que o usuario coñeza os contidos pertencentes ao curso de iniciación.
Este curso debe considerarse, polo tanto, como un complemento do curso EDIXGAL de iniciación.